مهندسین مشاور خاک و پی آزما

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت

UKAS Testing Certified

اعتبارنامه

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک وبتن وآسفالت با مسئولیت محدود و با شماره ثبت 313681آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی می باشد, تکنسین های ما روشهای تست مناسب مطابق با استانداردهای مورد نیاز را پیاده سازی و ارائه خواهند نمود.