مهندسین مشاور خاک و پی آزما

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت

ابزار هدایت به بالای صفحه

laboratory-stress-testing
geo-testing-01
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
geo-testing-02
اسلايدر تصاوير

کارفرمایان

 • شرکت توسعه مهندسی سروک آذر
 • شرکت پترو پارس
 • سازمان انرژی اتمی
 • سازمان آب منطقه ای تهران
 • شرکت فلات قاره
 • شرکت مناطق مرکزی نفت ایران
 • سازمان آب منطقه ای خرم آباد
 • سازمان آب منظقه ای اراک
 • مدیریت امور ساختمانی و تاسیسات بیمه ایران
 • سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران
 • OPUS
 • Terra Consult