مهندسین مشاور خاک و پی آزما

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت

تماس با ما

کارگر شمالی –پایین تر از جلال
نبش خیابان دوم-روبرو دانشکده اقتصاد
پلاک 1839 -طبقه سوم

Telephone: 021 8822 5796
Fax: 021 021 8835 0841


فهرست فرصت های

شغلی فعلی ما

مشاهده پست های خالی

Dr Abedi
Laboratory Manager
M:0912 514 4642
E: Info@khpaz.com

Dr Majd
Quality Manager
M: 0912 847 3559
E: Info@khpaz.com