مهندسین مشاور خاک و پی آزما

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت

آزمایشات ژئوفیزیکی


دپارتمان خدمات اکتشافی شرکت خاک و پی آزما خدمات مربوط به آزمایشات لرزه و ژئوالکتریک را انجام می دهد. این دپارتمان هرگونه درخواست مشتریان را به دقت شنیده و با کمک متخصصان فنی حوزه مربوطه آزمایشات لرزه انعکاسی و شکستی و آرایش های مختلف ژئوالکتریکی را ارائه می نماید.


دانلود لیست خدمات آزمایشگاهی خاک&بتن&آسفالت PDF Schedule

مدیریت آزمایشگاهی
و بهره وری در تمامی مراحل اطلاعات بیشتر

ابزار هدایت به بالای صفحه

سایت
اينترنت
laboratory-stress-testing
geo-testing-01
geo-testing-02
اسلايدر تصاوير

تست لرزه انعکاسی

  در یک برداشت لرزه ای بازتابی انفجار از یک نقطه شروع و انرژی آن به یگ گروه
  ژئوفون که در سطح زمین چیده شده می­رسد. زمان رسید برای گروه­های مختلف

  ژئوفون اندازه گیری می­شود.سپس موضع و وضع رفتاری سطح مشترکی را از این

  زمان­های رسید می­توان محاسبه کرد. نتایج حاصل از انفجارهای مختلف با هم ترکیب

  و مقاطع و نقشه های پربندی را تشکیل می­دهند که نمایانگر ساختار زمین شناسی

  سطح مشترکی است که مسئول این رویدادها می­باشند.
  تفسیر دقیق داده­های بازتابی مستلزم داشتن سرعت در تمام نقاط در طول خطوط

  بازتاب است. با وجود این حتی اگر سرعت با چنین جزئیاتی برای ما معلوم بود،

  محاسبات بسیار کسل­کننده می­بود و اغلب می­بایست یک توزیع سادۀ سرعت فرض

  کرد که برای رسیدن به نتایج قابل استفاده به اندازۀ کافی درست باشد. ساده ترین

  فرض آن است که سرعت بسمت سطح زمین و لایۀ بازتابنده ثابت باشد. با وجودیکه

  این فرض حتی با تقریب بندرت درست است، در عین حال به فرمول­هایی منجر می­شود

  که جواب­های آنها در بیشتر موارد در حدود دقت­های لازم است .

برای جزئیات با ما تماس بگیرید
Geotechnical field tests

آزمایش لرزه انکساری

  روش­های اصلی اکتشاف لرزه­ ای عبارت است از ایجاد امواج لرزه­ ای و اندازه­ گیری

  زمان لازم برای رسیدن امواج از چشمه­ ها به یک سری ژئوفون که معمولا در امتداد

  یک خط مستقیم به سوی چشمه­ ها چیده می­شوند. با معلوم بودن زمان سیر امواج

  تا ژئوفون­های مختلف و سرعت امواج، مسیر امواج لرزه­ ای را می­توان شناسایی کرد.


  مسیر شکست­ مرزی که در آن بخش اصلی مسیر در امتداد سطح مشترک بین دو

  لایۀ سنگی و از این رو تقریباً افقی است.

برای جزئیات با ما تماس بگیرید
Rocks tests

تست دانهول(Downhole)

تعيين سرعت امواج برشي لايه­ هاي مختلف خاک بوسيله روش فرو­چاه توسط
(شوارز و موسر، 1972)، (بيستون و مک اويلي، 1977) و (لارکين و تايلور، 1979)
مورد بررسي قرار گرفت.در اين آزمايش منبع تحريک در سطح زمين نزديک گمانه
قرار مي­گيرد، که نماينده محدوده مورد مطالعه از نظر زمين شناسي باشد . يک گيرنده
با قابليت جابجايی در اعماق مختلف جابجا مي­گردد يا يک سري گيرنده در اعماق
متفاوت در برابر ديواره گمانه نصب مي­گردد. همچنين يک گيرنده به منظور تيريگر

کردن (آغاز­گر) در محل منبع قرارداده مي­شود . تمامي گيرنده­ ها به يک دستگاه

لرزه­ نگار متصل گرديده که خروجي آنها بصورت تابعي از زمان قابل اندازه­ گيري

خواهند بود. هدف از اين آزمايش اندازه­ گيري و ثبت زمان حرکت امواج از منبع

تحريک تا گيرنده­ ها مي­باشد. با قرار دادن گيرنده­ ها در موقعيت مناسب، منحني زمان

حرکت برحسب عمق قابل ترسيم مي­باشد. شيب منحني زمان حرکت در هر عمق

معرف سرعت انتشار موج در آن عمق خواهد بود.

برای جزئیات با ما تماس بگیرید
Environmental & analytical tests

تست ژئوالکتریک

 • آرایش شلومبرگر
 • آرایش ونر
 • آرایش دوقطبی - دوقطبی
 • آرایش قطبی - دوقطبی
 • IP
 • CRP
برای جزئیات با ما تماس بگیرید