مهندسین مشاور خاک و پی آزما

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت

آزمایشات ژئوتکنیکی


دپارتمان خدمات آزمایشگاهی شرکت خاک و پی آزما خدمات مربوط به آزمایشات خاک و بتن و آسفالت را انجام می دهد. این دپارتمان هرگونه درخواست مشتریان را به دقت شنیده و با کمک متخصصان فنی حوزه مربوطه آزمایشات کیفیت مصالح خاکی و آسفالت و بتن را ارائه نماید.


دانلود لیست خدمات آزمایشگاهی خاک&بتن&آسفالت PDF Schedule

مدیریت آزمایشگاهی
و بهره وری در تمامی مراحل اطلاعات بیشتر

ابزار هدایت به بالای صفحه

سایت
اينترنت
اسلايدر تصاوير
Geotechnical field tests

تست های آزمایشگاهی

برای جزئیات با ما تماس بگیرید
Geotechnical field tests

آزمایشات صحرایی ژئوتکنیک

برای جزئیات با ما تماس بگیرید
Rocks tests

تست آسفالت

 • نمونه گیری از آسفالت غیرمتراکم
 • آزمایش تعیین درصد قیر
 • آزمایش دانه بندی مصالح آسفالت(Extraction)
 • ساخت نمونه های مارشال
 • تعیین روانی و استحکام نمونه های مارشال
 • طرح اختلاط آسفالت
 • تراکم آسفالت متراکم شده
 • آزمایش سینی قیر
برای جزئیات با ما تماس بگیرید
Environmental & analytical tests

نمونه گیری وتست بتن

 • نمونه گیری بتن
 • اسلامپ بتن
 • مقاومت استوانه ای بتن
 • مقاومت نمونه های مکعبی
 • چکش اشمیت
 • التراسونیک
 • کرگیری از بتن
برای جزئیات با ما تماس بگیرید