مهندسین مشاور خاک و پی آزما

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت


شرکت خاک و پی آزما علاوه بر توانایی در مدیریت و اجرای طرح های حوزه بالادستی نفت و گاز، با بهره گیری از امکانات و نیروی انسانی متخصص اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مورد نیاز حوزه نفت و گاز کشور در راستای افزایش سطح دانش و توانایی علوم تخصصی مهندسین و مدیران مربوطه و با بکارگیری تکنیک های خلاق مدیریتی و نرم افزارهای به روز دنیا کرده و تا کنون شرکت های معتبر فراوانی از خدمات آموزشی و مشاوره ای این شرکت بهره مند گشته اند که در ادامه به برخی از آنها در قالب جدول اشاره خواهد شد.

 

laboratory-stress-testing
اسلايدر تصاوير

ابزار هدایت به بالای صفحه