مهندسین مشاور خاک و پی آزما

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت


تکنسین های ژئوتکنیک

ما همیشه به دنبال تکنسین های ژئوتکنیک مناسب با تجربه در تمام رتبه ها هستیم.

ما یک آزمایشگاه در حال توسعه با حجم کار روزافزون می باشیم، اگر شما علاقه مند به پیوستن به تیم ما یید ،لطفا رزومه کاری خود را به دکتر مجد ارسال کنید.